PANASZKEZELÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt. működésének alapelve a szolgáltatásai színvonalának és minőségének folyamatos emelése, ügyfeleink gyors és rugalmas kiszolgálása. Fontos célkitűzésünk, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a pénzügyeinek kezelése során felmerült problémák megoldásában és fontos számunkra, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásainkkal. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, gyors és személyre szabott segítséget nyújtva.

Amennyiben pénzügyei intézése során mégis olyan problémával találkozik, melyet munkatársaink nem tudnak azonnal megoldani vagy elhárítani, lehetőség van arra, hogy Bankunk felé panasszal éljen.

A Bank segítséget kíván nyújtani abban, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, vagy ezek minőségével, ügyintézői magatartásával, vagy bármely más témával kapcsolatban felmerült panaszát milyen módon terjesztheti elő.

Ennek érdekében megkérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Bank Panaszkezelési Tájékoztatóját, mely az esetleges bejelentésekkel, panaszos ügyek kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Nem tekinthető panasznak, amennyiben általános tájékoztatást, véleményt, állásfoglalást kér, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.

Panaszát az alábbi módon tudja eljuttatni hozzánk

Bankfiókban, személyesen:

  • Ha panaszával kapcsolatosan meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük az ehhez szükséges, megfelelően kitöltött formanyomtatványt használni.
    Meghatalmazás

Elektronikusan

  • Elektronikus úton a titkarsag@polgaribank.hu címre kérjük a beadványt továbbítani. Kérjük a szükséges adatok, elérhetőségek pontos megadását, hogy választ eljuttathassuk Önnek!

Postai úton, telefaxon

Telefonon

  • A telefonos kommunikációt a Bank hangfelvétellel rögzíti, egyedi azonosítószámmal látja el és hangfelvételt öt évig megőrzi.
  • A hangrögzítéshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.
  • Minden nap 0.00 – 24.00 óráig telefonos panaszkezelési ügyfélszolgálaton keresztül:

(06) 18 728 999

ELJÁRÁS PANASZ ESETÉN

A beérkezett észrevételt, panaszt a Bank nyilvántartásba veszi.
A Bank a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.
A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, teljeskörűen történik.

A Bank a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott választ 30 naptári napon belül, pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül megküldi a panaszt benyújtó részére.

Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamely eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben panasza elutasításra kerül, vagy annak eredményével nem elégedett, válaszunkban részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek az igénybe vehető jogorvoslatokról, továbbá megadjuk az érintett hatóságok, testületek elérhetőségét, levelezési címét. Emellett lehetőséget biztosítunk ezen testületeknél történő eljárás megindításához szükséges pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány térítésmentes igénylésére. Fentieken túl a jogorvoslati lehetőségekről részletesen tájékozódhat a Bank Panaszkezelési szabályzatából is.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi Békéltető Testületre vonatkozó Általános Tájékoztatás az alábbiakban érhető el:

PBT ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
telefon: (06 80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt.6.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
levelezési címe: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
telefon: (06 80) 203 776
email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Elektronikus úton ügyfélkapun keresztül: www.mo.hu

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok letöltése itt. (A Magyar Nemzeti Bankhoz címzett fogyasztói kérelem) (A Pénzügyi Békéltető Testülethez címzett Általános Fogyasztói kérelem).
Pénzügyi Békéltető Testületre vonatkozó részletes tájékoztatás található az MNB által készített - Pénzügyi Navigátor Füzetben is.

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózatra vonatkozó részletes tájékoztatás található az MNB által készített - Pénzügyi Navigátor Füzetben is.

A Magyar Nemzeti Bank által rendszeresített formanyomtatványok az MNB honlapjáról is letölthetőek:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a panasz benyújtása nem jelenti a fizetési kötelezettség felfüggesztését!

A Bank panaszkezelésének részletes szabályait a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza.
A szabályzat itt tölthető le.

A panaszkezelés általános menetéről és fórumairól részletes tájékoztatás található az MNB által készített-pénzügyi panaszokra vonatkozóPénzügyi Navigátor Füzetben is, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapján a www.mnb.hu/fogyasztovedelem oldalon.

Bankunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli adatait. Panaszkezeléshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatónkat itt érheti el.

A Polgári Bank Zrt., mint a MBH Bank Nyrt. közvetítője az alábbiakban közzé teszi az MBH Bank Nyrt. panaszkezelési szabályzatát.
Bankkártyákra vonatkozó MBH Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzat.

A Panaszkezeléssel kapcsolatos további részletes szabályok az MBH Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 16.2-16.9 pontjaiban találhatóak. MBH üzletszabályzatok (mbhbank.hu)

A Polgári Bank Zrt., mint a Golden Gate Global Zrt. közvetítője az alábbiakban közzé teszi a GGGL panaszkezelési szabályzatát.

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat