FIZETÉSI NEHÉZSÉGEI AKADTAK?

A POLGÁRI BANK SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOKKAL SEGÍT, HOGY HAVI TÖRLESZTÉSI TERHEI NE OKOZZANAK GONDOT ÖNNEK!

A Polgári Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek olyan lehetőségeket és testre szabott megoldásokat kínáljon, amelyek révén a törlesztőrészletek nagysága ügyfelei megváltozott egyéni élethelyzetéhez és anyagi lehetőségeihez igazodik, akik ezáltal képessé válnak arra, hogy hitelüket a továbbiakban folyamatosan törlesszék.

Annak érdekében, hogy mindkét fél számára leginkább megfelelő, személyre szabott fizetéskönnyítő megoldást dolgozhassunk ki, minden ügyfélnél megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a hitelt úgy átalakítani, hogy az ügyfél számára a legkedvezőbb módon megfizethető és vállalható törlesztőrészletet eredményezzen – figyelembe véve természetesen a kölcsönfelvevők élethelyzetét, a meglévő kölcsön típusát, jellemzőit, tulajdonságait. Ehhez azonban elengedhetetlen az ÖN teljeskörű együttműködése a Bankkal.

A Bank mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse Önt a fizetési nehézségeinek megoldásában, alapvető érdekünk a kölcsönös és jól működő partneri kapcsolat fenntartása.

Nagyon fontos, hogy Ön pontosan és teljeskörűen tisztában legyen saját pénzügyi helyzetével és amennyiben akár előre látható, akár nem várt negatív változás áll be a fizetőképességében, azt minél hamarabb jelezze felénk a közös megoldáskeresés mielőbbi megkezdése érdekében. Minden egyes nap számít! Azt tanácsoljuk, hogy fizetési nehézség esetén lehetősége szerint már a fizetési késedelem bekövetkezése előtt keresse fel a Bankot, mert a késedelembe esés napjától az ügyleti kamaton felül – eltérő megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékű –  késedelmi kamat kerül felszámításra, a késedelem időtartama alatt pedig a tartozás a késedelmi kamat összegével napról-napra növekszik.

Fontos, hogy közösen együttműködve megoldást találjunk a kialakult helyzetre, hiszen a fizetési késedelembe esés végső soron a szerződés felmondásához is vezethet.

Kérjük, mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, gondolja végig a következőket:

Milyen a jelenlegi pénzügyi helyzete, és mi az oka a nehézségeinek?

 • Írja össze bevételeit és kiadásait, hogy átlássa jelenlegi pénzügyi helyzetét, mely azért is fontos, hogy fel tudja mérni, mekkora összeg hiányzik a költségvetéséből és eldöntheti melyik kiadása kevésbe fontos.
 • Fontos, hogy tisztában legyen vele, miért változott meg a korábbi anyagi helyzete, ez határozza meg a probléma mértékét és a lehetséges megoldásokat.
  • Lecsökkent a jövedelme?
  • Tartós munkaképtelenség (pl.baleset, betegség)?
  • Elvesztette a munkahelyét?
  • Nagyobb váratlan kiadás?

Milyen mértékű a fizetési nehézség?

ÁTMENETI FIZETÉSI NEHÉZSÉG

TARTÓS FIZETÉSI NEHÉZSÉG

A fizetési nehézség átmeneti ha legfeljebb 6 hónapig tart és esetleg csak kisebb összegekben vagy egyáltalán nem tudja fizetni a törlesztő részletét.

A fizetési nehézség tartós, ha várhatóan fél évnél tovább tart és nagy valószínűséggel nem lesz képes fizetni a törlesztőrészleteit.

Ennek okai lehetnek:

 • betegség
 • baleset
 • váratlan nagyobb kiadás
 • jövedelem csökkenés

Ennek okai lehetnek:

 • munkahely elvesztése
 • hosszabb orvosi kezelés
 • válás, haláleset
 • természeti katasztrófa
 • tartós bevételkieséssel járó egyéb esemény (pl.COVID-19 világjárvány hatása)

Az alábbiakban részletezett fizetéskönnyítési lehetőségek azon ügyletek esetén igényelhetők, amelyek nem állnak felmondás alatt. A fizetéskönnyítési konstrukciókat azok az ügyfelek is igénybe vehetik, akiknek nincs hátralékos tartozásuk és azok is, akiknek hátralékuk van, de hitelszerződésük még nem került felmondásra.

Az érintett termékek csoportjai:

 • Lakossági jelzálog típusú hitelek esetén:
  • Lakáscélú és szabadfelhasználású piaci kamatozású jelzáloghitelek
 • Fogyasztási hitelek esetén:
  • Személyi kölcsönök

Hogyan segíthetünk Önnek, ha fizetési nehézségei adódnak?

A kölcsön futamidejének hosszabbítása (prolongálás):

Prolongálás során a hitel eredeti futamideje meghosszabbításra kerül amennyiben az adós az adott konstrukcióban lehetséges maximális futamidőt a szerződéskötéskor nem használta ki – azaz a fennálló hiteltartozást hosszabb időszak alatt fizetheti vissza, ezáltal lecsökken az Ön által fizetendő havi törlesztőrészlet összege.

A futamidő hosszabbítás során számolni kell azzal is, hogy az alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a fizetési kötelezettség időben elhúzódik, és összességében megnő a visszafizetendő összeg.

Fontos, hogy a választott futamidő úgy kerüljön kiválasztásra, hogy a havi törlesztőrészlet az Ön pénzügyi lehetőségei alapján biztonsággal teljesíthető legyen.

A kölcsön végső lejárati idejének maximum 5 évvel történő meghosszabbítása:

Futamidő hosszabbítására akkor van lehetőség, ha a kölcsön teljes futamideje a hosszabbítás után is maximum 5 évvel haladja meg az adott konstrukció maximális futamidejét.

Amennyiben 5 évnél hosszabb a prolongálás mértéke, akkor a hitelszereplők (adós, adóstárs) életkorára vonatkozó kritériumnak is teljesülnie kell úgy, hogy a lejáratkori életkor legalább egy Adós tekintetében nem haladja meg a 70. életévet.

A hitel eredeti futamidejének meghosszabbítása minden esetben szerződésmódosítással jár, ennek banki díját a jelen fizetéskönnyítési eljárás keretében a Hitelintézet elengedi.

Türelmi idő:

A lejáraton belüli törlesztés átütemezés esetében maximum 6 hónap türelmi idő engedélyezhető, mely esetben csak a kamatot (és – amennyiben van – kezelési költséget) kell fizetniük a havi törlesztőrészletben.

A hitel türelmi időssé alakítása minden esetben szerződésmódosítással jár, ennek banki díját a jelen fizetéskönnyítési eljárás keretében a Hitelintézet elengedi.

Türelmi idő igénybevétel e futamidő hosszabbítással:

Amennyiben Ön nem tudja vállalni a türelmi idő lejáratát követően megemelkedő törlesztőrészlet teljesítését, akkor a közbenső türelmi idő beiktatásával egyidejűleg futamidő hosszabbítás is kérhető.

Fontos, hogy az új futamidő úgy kerüljön meghatározásra, hogy a havi törlesztőrészlet az Ön pénzügyi lehetőségei alapján biztonsággal teljesíthető legyen!

Amennyiben 5 évnél hosszabb a prolongálás mértéke, akkor a hitelszereplők (adós, adóstárs) életkorára vonatkozó kritériumnak is teljesülnie kell úgy, hogy a lejáratkori életkor legalább egy Adós tekintetében nem haladja meg a 70. életévet.

A hitel eredeti futamidejének meghosszabbítása és a türelmi idő biztosítása minden esetben szerződésmódosítással jár, ennek banki díját a jelen fizetéskönnyítési eljárás keretében a Hitelintézet elengedi. 

Fizetési halasztás engedélyezése:

A fizetés teljes felfüggesztése (sem kamat, sem tőkefizetés nem történik) maximum 6 hónapos időszakra kérhető.

A fizetéskönnyítés időszakának lejártával a törlesztőrészletek meg nem fizetett kamat és díj részei hozzáadódnak a hitel tőke összegéhez. Ezt azonban nem egyösszegben kell megfizetnie, hanem a futamidő fennmaradó részében fizetendő törlesztőrészletekbe kerülnek beépítésre.

A fizetéskönnyítési időszakot követően a futamidő olyan mértékben kerül meghosszabbításra, hogy a törlesztés felfüggesztését követően megállapított törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti. Fontos, hogy az új futamidő úgy kerüljön meghatározásra, hogy a havi törlesztőrészlet az Ön pénzügyi lehetőségei alapján biztonsággal teljesíthető legyen!

A hitel eredeti futamidejének meghosszabbítása és a törlesztés felfüggesztésének biztosítása minden esetben szerződésmódosítással jár, ennek banki díját a jelen fizetéskönnyítési program keretében a Hitelintézet elengedi.

A fentiekben felsorolt fizetéskönnyítési megoldások az alábbi lakossági termékek körében vehetőek igénybe:

 • PB Személyi kölcsön
 • PB forint alapú szabadfelhasználású jelzálogkölcsönök
 • PB Lakáscélú kölcsönök

A fizetéskönnyítési konstrukciókat azok az ügyfelek is igénybe vehetik, akiknek nincs hátralékos tartozásuk és azok is, akiknek hátralékuk van, de kölcsönszerződésük még nem került felmondásra.

Amennyiben fennálló hátralékkal rendelkezik:

Amennyiben a fizetéskönnyítéssel érintett kölcsönnel kapcsolatosan késedelme áll fenn, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • a hátralék kérelemmel egyidőben történő rendezése, vagy
 • a felhalmozott késedelem tőkésítése.

A felhalmozott késedelem tőkésítése során a kölcsönszerződésből eredően esedékessé vált, de meg nem fizetett tartozás összege a hiteltőke összegéhez kerül hozzáadásra, így a hitelszámlán fennálló késedelem megszűnik, a tőke összege növekszik. A tőkésítés alapján, a hitelszámlán fennálló lejárt tartozást nem egyösszegben kell megfizetni, hanem a futamidő fennmaradó részében fizetendő törlesztőrészletekbe épül be. Emiatt a tőkésítést követően a havi törlesztőrészlet megemelkedik, mely a futamidő hosszabbításával csökkenthető.

Díjak, költségek:

A fizetéskönnyítésre vonatkozó konstrukciók ügyletenkénti beállítása csak szerződésmódosítással valósulhat meg, melyet minden, eredeti szerződés is aláíró ügyletszereplőnek alá kell írni! Ennek a szerződésmódosításnak a költségét a Hitelintézet elengedi.

Hogyan kell igényelnem a fizetéskönnyítési eljárást?

Töltse le az alábbi igénylési dokumentumokat:

Tájékoztatók:

Töltse ki a fenti nyomtatványokat és a bírálathoz szükséges iratokat küldje meg elektronikusan a fizeteskonnyites@polgaribank.hu e-mail címre, hogy mielőbb segíthessünk problémája megoldásában! Amennyiben az elektronikus dokumentum küldés problémát okoz Önnek abban az esetben kérelmét benyújthatja a lakóhelye szerint illetékes bankfiókunkban is!

A fizetési nehézségekről és a lehetséges megoldásokról további információkat a Magyar Nemzeti Bank Honlapján talál!

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#fizetesi-nehezsegek

Bízunk benne, hogy fizetési problémáira sikerül az Ön közreműködésével megoldást találnunk!
Kérjük Önt, hogy a pénzügyeit illetően a lehető legkörültekintőbben mérlegelje az egyes konstrukciókban való részvételt és döntését felelősen hozza meg! 

A tájékoztatóban bemutatott, rendelkezésre álló lehetőségekkel élve megelőzhetővé vállhatnak azon lépések, amelyeket a Bank a fennálló hátralékos tartozás miatt, a szerződés keretében kénytelen lenne megtenni. Ilyen például a szerződés felmondása vagy a fedezetül szolgáló ingatlan kényszerértékesítése.

Kérjen segítséget szakértő kollégáinktól telefonon:

Hívja a +36 80 342 438 telefonszámot, ahol kollégáink egyeztetnek Önnel fizetési nehézségeiről, és a probléma lehetséges megoldásáról.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja!

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

Kiemelt termékek


Magansz Babavaro kiem 350x186 2024 02 15

Babaváró Hitel

BŐVEBBEN

Nyisson számlát nálunk, akár 21 522 Ft jóváírással!

BŐVEBBEN
Magansz Piaci kamat lakcelu kiem 350x186 2024 02 15

Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással

BŐVEBBEN
ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat