Fontos tájékoztatás

Babaváró kölcsönnel és támogatással kapcsolatos változás 2024. július 9-től

2024. július 9-től a 190/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet módosította a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletet.

A módosítás alapján, ahol a gyermekvállalás 5 éves határideje 2024. július 1-je és 2026. június 30-a közötti időszakban járt vagy járna le, az 5 éves határidő egységesen: 2026. július 1.

A gyermekvállalás határideje a leírtak alapján meghosszabbításra került 2026. július 1-ig, és az addig hátralevő időszak alatt továbbra is a kamattámogatott törlesztő részletet kell megfizetniük ügyfeleinknek.


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy 2023. április 28-tól módosult a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet, amely az alábbi lényeges változásokat foglalja magában:

A korábbi 60 napos határidő helyett legkésőbb a gyermek születését/ örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását/ halva születéséről vagy magzatként elhalásáról szóló igazolás keltét követő 180 napon belül nyújtható be a törlesztés szüneteltetés vagy a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem, illetve 180 napon belül jelenthetők be, igazolhatók ezen események.

A megszületett vagy örökbefogadott gyermek bejelentett magyarországi lakóhelyének vagy tartózkodási helyének legalább az egyik támogatott személy bejelentett magyarországi lakóhelyével vagy tartózkodási helyével egyezőnek kell lennie.

A kölcsön célja:

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében a Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan a rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás vehető igénybe.

A PB Babaváró kölcsönt a Polgári Bank Zrt. a jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén házaspárok részére, akár 10 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában folyósít.

 • A kölcsön összege szabadon felhasználható
 • Állami kezességvállalás
 • Díjmentes hitelbírálat és folyósítás

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított Babaváró támogatással nyújtjuk.

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

 • házasságban él és a feleség még nem töltötte be a 41. életévét,
 • legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalom biztosítási jogviszonya (TB),
 • mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,
 • büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk,
 • egyikük sem szerepel a KHR rendszerben mulasztás miatt,
 • a 44/2019. Korm. rendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,
 • hitelképesnek minősül a Bank saját elbírálása alapján.

A kölcsön jellemzői:

PB Babaváró Hitel

 • A kölcsön összege: minimum: 2.000.000.- Ft, maximum:11.000.000.- Ft
 • A kölcsön futamideje: minimum:60 hónap, maximum: 240 hónap
 • A kölcsön devizaneme: HUF
 • Ügyleti kamat:a kölcsön változó kamatozású.

Megnevezés

 

Ügyleti Kamat mértéke (évi%)

Kamattámogatás

Ügyfél által fizetendő kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt (évi%)

PB Babaváró Hitel kamattámogatás esetén

5 éves ÁKKH*110%
+ 1,00%,
 azaz jelenleg: 8,37%

8,37%

0%

PB Babaváró Hitel kamattámogatás nélkül

5 éves ÁKKH*130%
+ 4,00%,
 azaz jelenleg: 12,71%

0%

12,71%

THM (kamattámogatással): 0,65%
THM (kamattámogatás nélkül): 11,05%

THM (Teljes hiteldíj mutató):

Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről" szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.

A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:
A THM számításának képlete:

 Ck:

 a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,

 Dl:

 az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,

 m:

 a hitelfolyósítások száma,

 m’:

 az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,

 tk:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,

 sl:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,

 X:

 a THM értéke.

Reprezentatív példa (kamattámogatás esetén): 

Konstrukció

PB Babaváró Hitel
Kamattámogatás esetén

Hitelkamat  típusa

változó kamatozás,
alkalmazott referencia kamat: 5 éves AKKH

Hitel teljes összege

10.000.000 Ft

Hitel futamideje

240 hó + 3 év

Törlesztőrészletek száma (db)

240

Hitelkamat mértéke

0,00 %

Kezességvállalási díj

0,5% / év

THM (teljes hiteldíj mutató)

0,65%

Havi törlesztőrészlet összege

41.667 Ft

Kezességvállalási díj havi induló összege:

4.167 Ft

Havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj induló együttes összege:

45.834 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

10.642.995 Ft

A hitel teljes díja
A hitel dijában foglalt díj, jutalék, kötlség és adó

642.997 Ft

A THM értéke PB Babaváró Hitel esetén 10.000.000.- Ft. összegű, 240 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozóan alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • a folyósítási jutalék 0%
 • a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft
 • (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó számlavezetési díjával számolva),
 • a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja: 30.000.- Ft;  forgalmi jutalék 0 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max 6.000 Ft);
 • készpénzfelvétel díja: 87.167 Ft;  (forgalmi jutalék 0,68%, + 679 Ft max. 27.167 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • Kezességvállalási díj havi induló összege: 4 167 Ft.-

Az ügyleti kamat mértéke 0%, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke 0,5%. Az ügyleti kamattkamattámogatás formájában az Állam nevében a Kincstár folyósítja a Bank részére. Amennyiben az ügyfél a 60. hónapot követően él a 3 éves törlesztés szüneteltetés lehetőségével, és több gyermek a futamidő alatt nem születik, ez esetben az utolsó részlet megfizetése a 276. hónapban történik azzal, hogy az állam által átvállalt összeg nem kerül figyelembe vételre a THM megállapítása során.

Reprezentatív példa (kamattámogatás nélkül):

Konstrukció

PB Babaváró Hitel
Kamattámogatás nélkül

Hitelkamat  típusa

változó kamatozás,
alkalmazott referencia kamat: 5 éves AKKH

Hitel teljes összege

10.000.000 Ft

Hitel futamideje

240 hó

Törlesztőrészletek száma (db)

240

Hitelkamat mértéke az első kamatperiósusra (1-60 hónap)

0,00%

Hitelkamat mértéke (61-hónaptól)

12,71 %

Kezességvállalási díj

0,5% / év,
a kamattámogatást vissza kell fizetni az első 5 évre

THM (teljes hiteldíj mutató)

11,05 %

Havi törlesztőrészlet összege első kamatperiódusban (1-60 hónap)

41.667 Ft

Kezességvállalási díj havi induló összege:

4.167 Ft

Törlesztőrészlet összege a második kamatperiódustól (61. hónaptól)

94.452 Ft

Egy összegben visszafizetendő kamattámogatás a 60. hónap végén várhatóan

3..653.152 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

20.246.539 Ft

A hitel teljes díja

A hitel dijában foglalt díj, jutalék, költség és adó

10.246.539 Ft

A THM értéke PB Babaváró Hitel esetén 10.000.000.- Ft. összegű, 240 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozóan alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:

Az ügyleti kamatot az első 5 évben kamattámogatás formájában az Állam nevében a Kincstár folyósítja a Bank részére. Amennyiben  a  futamidő első 60 hónapja alatt nem születik meg a gyermek, az állami kamattámogatásra vonatkozó jogosultság elvész, és az Állam nevében a Kincstár által folyósított kamattámogatás összegét egy összegben vissza kell fizetni.

Az ügyleti kamat mértéke az első kamatperiódusban (60. hónapig) 0%, a második kamatperiódustől (61-hónaptól) 12,71 %. az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke 0,5%.

 • a folyósítási jutalék 0%
 • a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft
 • (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó számlavezetési díjával számolva),
 • a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja 58.440 Ft;  forgalmi jutalék 0 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max 6.000 Ft);
 • készpénzfelvétel díja: 91.948 Ft;  (forgalmi jutalék 0,80%, + 799 Ft max. 31.948 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • Kezességvállalási díj havi induló összege: 4 167 Ft
 • , + 799 Ft max. 31.948 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • Kezességvállalási díj havi induló összege: 4 167 Ft

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

Általános terméktájékoztató

 • Általános terméktájékoztató Babaváró hitelről letöltés

Felügyeleti tájékoztatók

 • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól letöltés
 • Tájékoztató Magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok

 • Szükséges dokumentumok PB Bababáró hitelhez letöltés
 • Igénylőlap és nyilatkozatok PB babaváró hitelhez letöltés
 • Munkáltatói jövedelemigazolás letöltés

Szerződés minta

 • PB Babaváró kölcsönszerződés és támogatási szerződés letöltés

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex

Tájékoztatók

Gyermekvállalás teljesítése:
Gyermekvállalás alatt a Babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzatot, vér szerinti gyermek születését, valamint 2019. július 1. és a kölcsönfelvétel után született gyermek örökbefogadást értjük. Ezen esetekben kamattámogatás, gyermekvállalási támogatás, valamint törlesztés szüneteltetés vehető igénybe az alábbiak szerint azon gyermekekre vonatkozóan, akik a szerződéskötést követően születnek.

Első gyermek
A kölcsön a teljes futamidőre – a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény (pl. válás) kivételével - kamatmentessé válik, amennyiben a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás. Ha a gyermekvállalás teljesítésekor legalább egyikőjük rendelkezik magyarországi lakcímmel, 3 éves törlesztés szüneteltetés és azzal azonos időtartamú futamidő hosszabbítás kérhető.

Második gyermek
A fennálló, nem lejárt kölcsöntartozás 30%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amely összeg csak a kölcsön előtörlesztésére fordítható. Ismét 3 éves törlesztés szüneteltetés kérhető, ha továbbra is rendelkeznek magyarországi lakcímmel.

Harmadik gyermek
A fennálló kölcsöntartozás 100%-át az állam gyermekvállalási támogatásként kifizeti, amelyet a kölcsön teljes összegű előtörlesztésére kell elszámolni. Ezzel a kölcsöntartozás megszűnik.

 • Ha a gyermekvállalás nem teljesül:
 • Ha a kölcsön folyósítást követő 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetnie és a fennálló kölcsöntartozás kamatozóvá válik.

Forgalmazó fiókok:

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

Kiemelt termékek


Magansz Babavaro kiem 350x186 2024 02 15

Babaváró Hitel

BŐVEBBEN

Nyisson számlát nálunk, akár 21 522 Ft jóváírással!

BŐVEBBEN
Magansz Piaci kamat lakcelu kiem 350x186 2024 02 15

Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással

BŐVEBBEN
ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat