Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának
bevezetéséről, alkalmazási időszakáról és kiterjesztéséről (Kamatstop)

Meghosszabbított Kamatstop
2024. december 31-ig

Tájékoztatjuk, hogy a 130/2024.(VI.20.) Korm.rendelet szerint „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása alapján a rendeletben meghatározott korábbi 2024. június 30.-i dátum meghosszabbításra került 2024. december 31.-ig.

Fenti időszak alatt a fogyasztóval, referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb. A módosítás értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2024. december 31. között úgy kell megállapítania a Hitelintézetnek, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstopot a 782/2021.(XII.24.) számú Kormányrendelet 1.§ (5) bekezdése értelmében a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre és 2022. november 1-től a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.

A Kamatstop rendelet szerint alkalmazott egyes referencia-kamatlábak:

MNB Alapkamat:

1,80%

3 havi BUBOR

1,78%

6 havi BUBOR

1,14%

1 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

1,36%

5 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

2,22%

A tőke- és kamattartozást nem lehet a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

                                                                                                          Polgári Bank Zrt.


Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának
bevezetéséről, alkalmazási időszakáról és kiterjesztéséről (Kamatstop)

Meghosszabbított Kamatstop
2024. június 30-ig

Tájékoztatjuk, hogy a 522/2023. (XI.30.) Korm.rendelet szerint „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása alapján a rendeletben meghatározott korábbi 2023. december 31-i dátum meghosszabbításra került 2024. június 30-ig.

Fenti időszak alatt a fogyasztóval, referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb. A módosítás értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2024. június 30. között úgy kell megállapítania a Hitelintézetnek, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstopot a 390/2022 (X.14.) Kormányrendelet értelmében azon nem kamattámogatott jelzáloghitel szerződésekre is alkalmazni kell, melyek esetében a kamatperiódus legfeljebb 5 éves periódusban rögzített.

A Kamatstop rendelet szerint alkalmazott egyes referencia-kamatlábak:

MNB Alapkamat:

1,80%

3 havi BUBOR

1,78%

6 havi BUBOR

1,14%

1 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

1,36%

5 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

2,22%

A kormányrendeletben foglaltakat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.

A tőke- és kamattartozást nem lehet a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

Polgári Bank Zrt.


Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának
bevezetéséről, alkalmazási időszakáról és kiterjesztéséről
(Kamatstop)

Meghosszabbított Kamatstop
2023. december 31-ig

Tájékoztatjuk, hogy a 175/2023. (V.12.) Korm.rendelet szerint „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása alapján a rendeletben meghatározott korábbi 2023. június 30-i dátum meghosszabbításra került 2023. december 31-ig.

Fenti időszak alatt a fogyasztóval, referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb. A módosítás értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2023. december 31. között úgy kell megállapítania a Hitelintézetnek, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstopot a 390/2022 (X.14.) Kormányrendelet értelmében azon nem kamattámogatott jelzáloghitel szerződésekre is alkalmazni kell, melyek esetében a kamatperiódus legfeljebb 5 éves periódusban rögzített.

A Kamatstop rendelet szerint alkalmazott egyes referencia-kamatlábak:

MNB Alapkamat:

1,80%

3 havi BUBOR

1,78%

6 havi BUBOR

1,14%

1 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

1,36%

5 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

2,22%

A kormányrendeletben foglaltakat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.

A tőke- és kamattartozást nem lehet a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

Polgári Bank Zrt.


Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának alkalmazásáról (kamatstop)
Tájékoztatás
Meghosszabbított
Kamatstop 2023. június 30-ig

2022. június 17-én megjelent „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása – mely alapján a rendeletben meghatározott korábbi 2022. június 30-i dátum meghosszabbításra került 2022. december 31-ig. Ezidő alatt a fogyasztóval, referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb. A módosítás értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2022. december 31. között úgy kell megállapítania a Hitelintézetnek, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A Rendelet kiterjesztésre került – a 390/2022 (X.14.) Kormányrendelet által – a legfeljebb 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott (piaci kamatozású) jelzáloghitel szerződésekre is.

A Kormányrendelet által meghatározott kamatmértéket 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig kell alkalmazni a 215/2022 (VI.17.) módosító Kormányrendelet hatálybalépését (2022. június 18.) követően, mely alkalmazási időszak a 390/2022 (X.14.) Kormányrendelet által újabb idősszakkal 2023. június 30. napjáig meghosszabbításra került.

Tájékoztatás a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő hitelkamatok maximumának bevezetéséről (kamatstop)

2022. október 26-án megjelent „a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről” szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet. 

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2023. június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstop intézkedés azon hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik – ide nem értve a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződéseket -, amelyek

  • állami támogatással nem érintettek,
  • változó kamatozásúak és
  • forint alapúak.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a 2022. november 15. és 2023. június 30. között nem teljesített kamat összegével megnövelni.

A rendelet módosítása alapján érintett ügyfeleket a Bank központilag, írásban tájékoztatja Önnek ezzel kapcsolatosan nincs teendője!

                                                                                                          Polgári Bank Zrt.


Tájékoztatás
Meghosszabbított
Kamatstop 2022.december 31-ig

2022. június 17-én megjelent „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása – mely alapján a rendeletben meghatározott korábbi 2022. június 30-i dátum meghosszabbításra került 2022. december 31-ig. Ezidő alatt a fogyasztóval, referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb.

A módosítás értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2022. december 31. között úgy kell megállapítania a Hitelintézetnek, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

A rendelet módosítása alapján érintett ügyfeleket a Bank központilag, írásban tájékoztatja Önnek ezzel kapcsolatosan nincs teendője!

 Polgári Bank Zrt.


Hitelkamatok maximumának bevezetése
(kamatstop)

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. december 24-én megjelent „a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról” szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – mely alapján a rendeletben meghatározott időtartam alatt a fogyasztóval , referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetében a referencia kamatláb mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatláb.

A kormányrendelet által meghatározott kamatmértéket 2022.01.01. napjától 2022.06.30. napjáig kell alkalmaznia a banknak.

A rendelet alapján érintett ügyfeleket a Bank központilag, írásban tájékoztatja Önnek ezzel kapcsolatosan nincs teendője!

A Bank által alkalmazott referencia kamatok értékei 2021. október 27. napján a fogyasztókkal kötött kölcsönökre vonatkozóan

MNB Alapkamat:

1,80%

3 havi BUBOR

1,78%

6 havi BUBOR

1,14%

1 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

1,36%

5 éves ÁKKH (3 havi átlagos hozam)

2,22%

  • A rendelkezés azon jelzáloghitel–szerződésekre vonatkozik ahol 2022. január 01-től 2022. június 30-ig a rendelet hatálybalépését követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia kamatláb mértéke, illetve
     
  • a 2022.01.01. előtt esedékes, de ez esetben csak 2022. január 1. napjától alkalmazandó érvényes referencia kamatláb mértéke

a 2021. október 27. napján érvényes szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

A kormányrendeletben foglaltakat a lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is alkalmazni kell.

A tőke- és kamattartozást nem lehet a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

Polgári Bank Zrt.

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

Kiemelt termékek


Magansz Babavaro kiem 350x186 2024 02 15

Babaváró Hitel

BŐVEBBEN

Nyisson számlát nálunk, akár 21 522 Ft jóváírással!

BŐVEBBEN
Magansz Piaci kamat lakcelu kiem 350x186 2024 02 15

Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással

BŐVEBBEN
ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat