Tájékoztatás a Polgári Bank Zrt., mint az MTB Zrt. bankkártya szolgáltatás függő közvetítője által értékesített bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításra vonatkozó változásokról

A Polgári Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:

 1. Az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó OPCIONÁLISAN igénybe vett utasbiztosítás és a biztosítók kockázatviselése a kártyabirtokosokra vonatkozóan 2023. április 30-án 24:00 órakor megszűnik, azaz amennyiben az Ön bankkártyájához opcionális biztosítás kapcsolódik, külföldi utazásai során 2023. május 1. 0:00 órától nem tudja igénybe venni a korábbi biztosítási szolgáltatásokat.
 2. Ezzel szemben az MTB Zrt. által kibocsátott egyes bankkártya típusokhoz automatikusan kapcsolódó, úgynevezett BEÉPÍTETT külföldre szóló utasbiztosítás esetében biztosítóváltás történik és - a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett – az továbbra is fennmarad. 2023. május 1-től a biztosítási szolgáltatásokat a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja.

Tájékoztatás bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló OPCIONÁLIS utasbiztosítás megszűnéséről

1.     Tájékoztatás bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló OPCIONÁLIS utasbiztosítás megszűnéséről

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.(1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: MTB Zrt.) által kibocsátott bankkártyaállomány átruházásra kerül az MKB Bank Nyrt.-re (1056 Budapest, Váci utca 38.).

Ezúton is tájékoztatjuk az érintett Ügyfeleinket, hogy az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó korábbi külföldi utazásra szóló opcionális utasbiztosítási termékek –az állományátruházással párhuzamosan - 2023. április 30-i hatállyal megszűnnek. Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbiakat, amelyben ismertetjük az opcionális utasbiztosítás megszűnésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben Ön jelenleg Allianz Hungária Biztosító Zrt. biztosítással rendelkezik a bankkártyája mellé, 2023. április 30-ig változatlan feltételek mellett veheti igénybe a biztosítás szolgáltatásait. Amennyiben biztosítási eseményt jelentene be, hívja Európán belül a +36 (1) 270-0521-as, Európán kívül a +43 (1) 525-03-6516-as 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot 2023. április 30. 24:00 óráig. Amennyiben Ön jelenleg SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. biztosítással rendelkezik a bankkártyája mellé, 2023. április 30.-ig változatlan feltételek mellett veheti igénybe a biztosítás szolgáltatásait. Amennyiben biztosítási eseményt jelentene be, hívja a +36 (1) 236-7505-ös 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot 2023. április 30. 24:00 óráig.

Felhíjuk a figyelmét, hogy a kártyájához kapcsolódó opcionálisan igénybe vett utasbiztosítás - az MTB Zrt. és az Allianz Biztosító Zrt., illetve az MTB Zrt. és a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. közötti csoportos biztosítási szerződés megszűnésével párhuzamosan - 2023. április 30-án 24:00 órakor megszűnik. A csoportos biztosítási szerződések megszűnésével a biztosítók kockázatviselése Önre, mint bankkártyabirtokosra vonatkozóan megszűnik, azaz külföldi utazásai során 2023. május 1. 0:00 órától nem tudja igénybe venni a korábbi biztosítási szolgáltatásokat. A bankkártyához tartozó opcionális külföldi utasbiztosítás megszűnését követően is szeretnénk Ügyfeleink igényeit kiszolgálni. Amennyiben 2023. április 30-át követően külföldi utazást tervez, kérjük, fáradjon be számlavezető bankfiókjába, ahol a kollegák készségesen állnak rendelkezésére utasbiztosítás kötésével.  

 2.     Tájékoztatás biztosítóváltásról bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló BEÉPÍTETT csoportos utasbiztosítás esetén:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: MTB Zrt.) által kibocsátott bankkártyaállomány – ahogy arról az érintett ügyfeleinknek levélben részletesen tájékoztatást nyújtottunk - átruházásra kerül az MKB Bank Nyrt.-re (1056 Budapest, Váci utca 38.).

Az MKB Bank Nyrt. az állományátruházást követően MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: MBH Bank Nyrt.) név alatt működik tovább.  Ezúton is tájékoztatjuk az érintett ügyfeleinket, hogy a korábban az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó külföldi utazásra szóló beépített utasbiztosítási termékek – az állományátruházást követően, 2023. május 1-jétől – a biztosítást nyújtó személyében beállt változás miatt módosulnak. Az MTB Zrt. az Allianz Hungária Zrt-vel és a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-vel kötött külföldi utazásra szóló csoportos biztosítási szerződései és az azok alapján nyújtott külföldi utazásra szóló csoportos ügyfél biztosítások is megszűnnek 2023. április 30-án 24:00 órakor.

Az MBH Bank Nyrt. a fent jelzett szerződések megszűnését követően – a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett - továbbra is biztosítja az ügyfelek bankkártyájához kapcsolódó beépített külföldi utasbiztosítást. Az MBH Bank Nyrt. új szerződött partnere, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: CIG Pannónia Biztosító) kockázatviselése 2023. május 1-jén 0:00 órakor veszi kezdetét, ami azt jelenti, hogy ezt követően, külföldi utazásai során az ügyfelek már a CIG Pannónia Általános Utasbiztosítási Feltételeinek és a Különös Utasbiztosítási Feltételeinek rendelkezései szerinti utasbiztosítási fedezetben részesülnek. Az állományátruházás miatti biztosítóváltás során a bankkártyákhoz kapcsolódó beépített utasbiztosítási csomagok szolgáltatásai nem teljesen maradnak azonosak. Kérjük továbbá, hogy a fentiek szerinti biztosítóváltás, a beépített külföldi utasbiztosítás módosulása miatt, a biztosítási események bejelentéséhez kapcsolódóan a jövőben az alábbiakra is fordítson kiemelt figyelmet:

A beépített külföldi utasbiztosítás módosulása során a biztosítási események bejelentéséhez kapcsolódóan a jövőben az alábbiakra fordítson kiemelt figyelmet:

 • Amennyiben az Ön bankkártyájához jelenleg Allianz Hungária Biztosító Zrt. biztosítási termék kapcsolódik, és 2023. április 30-ig biztosítási eseményt jelentene be, hívja Európán belül a +36 (1) 270-0521-as, Európán kívül a +43 (1) 525-03-6516-as 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot.
 • Amennyiben az Ön bankkártyájához jelenleg SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. biztosítási termék kapcsolódik, és 2023. április 30-ig biztosítási eseményt jelentene be, hívja a +36 (1) 236-7505-ös 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot.
 • Amennyiben 2023. május 1-jén vagy azt követően külföldi utazása során biztosítási esemény történne Önnel, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Biztosító Asszisztencia Szolgálatával a +36 (1) 486-4333 telefonszámon, illetve hazaérkezését követően a kárt haladéktalanul be kell jelentenie a CIG Pannónia Biztosítónak.
  • A Biztosító elérhetőségei:
   • CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
   • 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11.
   • Telefon: +36 1 5 100 100, e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

A bankkártyákhoz 2023. május 1-től kapcsolódó BEÉPÍTETT utasbiztosítási csomagokat és azok szolgáltatásait az alábbi táblázatokban tekintheti meg. 

MTB Bank Zrt által 2023.05.01-jét megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében:

Kártya típusok

Biztosítási csomag

Lakossági bankkártyák

Mastercard Gold

Komfort 10 egyéni

Vállalati bankkártyák

Mastercard Business

Bázis 5 egyéni

A biztosítási csomagok szolgáltatásai:

 

Bázis 5

Komfort 10

Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése

Maximum térítési összegek (Ft)

  megbetegedés esetén

5 000 000

10 000 000

  a kockázatviselés első napját megelőzően már diagnosztizált és/vagy kezelt betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése

2 500 000

5 000 000

  baleset és a baleset miatti mentési költségek

7 500 000

10 000 000

  fogászati költségek

40 000

60 000

  fogászati költségek (limit/fog)

20 000

30 000

Balesetbiztosítási szolgáltatások

  baleseti halál

1 000 000

1 000 000

Maradandó baleseti rokkantság

  teljes rokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés)

1 000 000

1 000 000

  baleseti kórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap)

10 000

10 000

Poggyászbiztosítási szolgáltatások

  a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése

100 000

100 000

 ezen belül tárgyankénti limit (kivéve fényképezőgép és videokamera, mobiltelefon)

20 000

30 000

 fényképezőgép és videokamera esetén számlával igazolt érték térítése, de maximum

100 000

100 000

 mobiltelefon esetén számlával igazolt érték térítése, de maximum

-

50 000

 ezen belül csomagonkénti limit

50 000

60 000

 ellopott, megsemmisült útiokmányok pótlása

5 000

10 000

 ellopott, megsemmisült bankkártya pótlása

1 500

5 000

  útiokmányok pótlásával kapcsolatban felmerült konzulátusi költségek

10 000

10 000

  6–12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön)

10 000

10 000

  12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön)

50 000

50 000

Asszisztencia szolgáltatások

  a beteg ügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításának költségei

100%-ban

100%-ban

  a holttest Magyarországra történő szállításának költségei

100%-ban

100%-ban

  14 év alatti gyermek hazaszállítása

100%-ban

100%-ban

  idő előtti hazautazás költségei

100%-ban

100%-ban

  betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei

100 000

300 000

  szállás limit/éjszaka

15 000

15 000

  közvetlen hozzátartozó látogatási költségei

100 000

300 000

   ezen belül szállás költség

100 000

100 000

   szállás limit/éjszaka

15 000

15 000

  információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán

igen

igen

  készpénz-segély szolgáltatás megszervezése

-

igen

  személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése

igen

igen

Egészségügyi segítségnyújtás

  egészségügyi tanácsadás

igen

igen

  orvos helyszínre küldése, címének közlése

igen

igen

  hozzátartozó tájékoztatása

igen

igen

Jogvédelmi szolgáltatások

  külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele, szükség esetén szakértők felkérése

-

500 000

  személyi felelősségbiztosítás

-

500 000

 

Biztosítással fedezett amatőr sportok

Bázis 5

Komfort 10

síelés (kijelölt pályán)

igen

igen

snowboardozás (kijelölt pályán)

igen

igen

amatőr búvárkodás 40 m mélységig

igen

igen

rafting

igen

igen

túrázás, hegyi trekking (3500 m magasságig)

-

igen

vízisí

-

igen

wakeboard

-

igen

windsurf

-

igen

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

Kiemelt termékek


Magansz Babavaro kiem 350x186 2024 02 15

Babaváró Hitel

BŐVEBBEN

Nyisson számlát nálunk, akár 21 522 Ft jóváírással!

BŐVEBBEN
Magansz Piaci kamat lakcelu kiem 350x186 2024 02 15

Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással

BŐVEBBEN
ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat