Hírek, aktualitások

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

image

Munkanap áthelyezések 2019. december

A Polgári Bank Zrt. tájékoztatója az évvégi ünnepi munkanap áthelyezésekről

Ünnepi nyitvatartási rend 2019. december

A Polgári Bank Zrt. tájékoztatója az évvégi ünnepi nyitvatartási rendről

Maci Kórház - Sopron 2019

Soproni Fiókunk kollektívája felhívással fordult a Bank összes dolgozójához, annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több plüss állatot gyűjtsünk össze és továbbítsuk a „Maci Kórház - Sopron 2019" program részére.

image

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Tájékoztató!

BANKSZÜNNAP 2019. november 22. (péntek)

Ügyféltájékoztató Azonnali Fizetési Rendszer

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Azonnali fizetési rendszer (AFR) és az azonnali átutalás bevezetését a Magyar Nemzeti Bank a 23/2019 (VI.5.) MNB rendelettel 2020. március 2. napjára halasztotta.

Tiszacsegei fiók új nyitvatartás

Tisztellt ügyflelink!

A Polgári Bank Zrt. Tiszacsege fiókjában a nyitva tartás 2019. április 1-jétől az alábbiak szerint változik.

ÚJ fiók nyitása Sopronban!

A Polgári Bank Zrt. exkluzív környezetben az ügyfelek bankolási szokásainak megfelelő és kényelmüket valamint rugalmas ügyfélkiszolgálást biztosító fiók nyitása mellett döntött Sopronban!

image

OBA tájékoztató betéteseknek

EXIM díjátadó gála 2018

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) intézménypárosa Budapesten rendezte meg az EXIM AWARDS díjátadó gáláját, ahol a 2017-es évben elért eredmények alapján a leggyorsabban bővülő hitelintézeti partner a Polgári Bank Zrt. lett, a díjat Béke Lászlóné elnök-ügyvezető vette át.

image

Megújulnak az 500 Ft-os címletű bankjegyek

Budapest, 2018. július 3. – A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja a lezárásához közeledik, a bankjegysorozat utolsó elemeként megújul az 500 forintos címlet is.

Ügyféltájékoztató fiókbezárásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgári Bank Zrt. 2018. május 31. napjával a Hajdúdorogi fiókjában megszünteti tevékenységét.

Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük!

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF296.88299.27301.66
EUR326.81329.45332.09
USD292.46294.82297.18
GBP394.02397.20400.38
DKK43.7444.0944.44
CZK12.8112.9113.01
NOK32.3832.6432.90
PLN76.2476.8577.46
SEK31.3031.5531.80

Frissítve: 2019.12.14 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF290.29299.27308.25
EUR321.21329.45337.69
USD287.45294.82302.19
GBP385.28397.20409.12

Frissítve: 2019.12.14 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF295.40299.27303.17
EUR325.18329.45333.75

Frissítve: 2019.12.14 verzió: 1

Ismételt Ügyfél átvilágítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a Banknak valamennyi meglévő ügyfele tekintetében ismételt ügyfél-átvilágítást kell végezni.

Törvénymódosítás miatt a nyilatkozattétel határideje:

2019. október 31.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében 2019. október 31.  napját követően a Bank köteles az ügyfél által kezdeményezett személyes és elektronikus ügylet teljesítését megtagadni, számláit blokkolni. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást nem végezzük el, az Ön által kezdeményezett megbízásokat nem áll módunkban teljesíteni, akadályba fog ütközni a számla terhére kezdeményezett átutalási vagy egyéb megbízás, illetve a bankkártya használat is.

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése?

TERMÉSZETES SZEMÉLY ügyfél esetén

Azonosítási adatlap természetes személy, egyéni vállalkozó, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult és képviselő részére

A Banknak meg kell győződnie arról, hogy az ügyfeleiről nyilvántartott azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzíteni, az azonosításra alkalmas okiratokról másolatot kell készíteni. Önnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról.

Bemutatandó okiratok:

  • magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímkártya.
  • külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja személyesen:

  • Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig — Ön és az Ön által igénybe vett termékhez kapcsolódó természetes személyek fáradjanak be a számlavezető fiókba érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okiratukat.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja postai úton:

  • Kérjük, hogy a Bank honlapjáról letölthető Azonosítási adatlap természetes személy, egyéni vállalkozó, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult és képviselő részére – különös tekintettel  a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatra – teljes körűen töltse ki, a Banknál bejelentett módon írja alá, és a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatával együtt postai úton küldje a számlavezető fiókjába. Kérjük, hogy személyi igazolványa, illetve vezetői engedélye minden oldalát szíveskedjen másolni, a lakcímkártyának viszont csak azon oldaláról készítsen másolatot, amelyen a lakcím szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány másolatát.)  

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ügyfél esetén

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és Azonosítási adatlap jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére

A Banknak meg kell győződnie arról, hogy a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinkről és a hozzájuk kapcsolódó természetes személyekről nyilvántartott azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzíteni kell.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek vezető tisztségviselője/egyéb képviseletre jogosult tagja a Törvény szerint szükséges adatok megadásán túl nyilatkozattételi kötelezettséggel tartozik a tényleges tulajdonosokra és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan, függetlenül állampolgárságuktól illetve lakóhelyüktől. Az átvilágítási dokumentumokról, okiratokról a Törvény új rendelkezése értelmében másolatot kell készítenünk.

Bemutatandó okiratok a szervezet adataiban bekövetkezett változás esetén:

Belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

  • létesítő okirat, valamint az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, egyéni vállalkozó esetében a változást igazoló dokumentumot (nyilvántartási lap, vállalkozói igazolvány stb.). Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági, vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.

Külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

  • létesítő okirat, valamint az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi okiratot, hiteles magyar fordítással, hogy a külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

A cégjegyzésre, cégképviseletre, képviseletre, rendelkezésre jogosult személyek, a meghatalmazott és a kártyabirtokos személyazonosság igazolására alkalmas okiratai:

  • magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímkártya.
  • külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja személyesen:

  • Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig - a társaság képviseletére jogosult személy / személyek szíveskedjenek személyesen felkeresni a számlavezető fiókot az ügyfél átvilágítás elvégzése érdekében. A szervezet adataiban bekövetkezett változás esetében kérjük a megfelelő dokumentumok bemutatását.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja postai úton:

  • Kérjük, hogy a Bank honlapjáról letölthető Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot és Azonosítási adatlapot jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére - különös tekintettel a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatra – teljes körűen töltse ki, a Banknál bejelentett módon cégszerűen írja alá, és a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatával együtt postai úton küldje számlavezető fiókjába. Kérjük, hogy személyi igazolványa illetve vezetői engedélye minden oldalát szíveskedjen másolni, a lakcímkártyának viszont csak azon oldaláról készítsen másolatot, amelyen a lakcím szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány másolatát.)

Szervezet esetében postai úton csak abban az esetben van lehetőség az újra azonosítás elvégzésére, ha a vállalkozás adataiban nem történt változás!

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

Polgári Bank Zrt.