Hírek, aktualitások

Tájékoztató

Ügyfélforgalmi nyitva tartásra vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztató

A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.

Köszönjük a Polgári Bank Zrt. dolgozóinak a kitartást!

A Polgári Bank kimondhatatlanul büszke minden kollégájára, akik ebben a kialakult kritikus és kihívásokkal teli nehéz helyzetben nap mint nap helytállnak!
Hálásan köszönjük a kitartó munkájukat és kérjük, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, a Bank ügyfeleire és egymásra!

Tájékoztató fertőzésveszély elhárítására!

A Polgári Bank Zrt. felelős vállalatként munkatársai és ügyfelei egészségének védelmét is kiemelten fontos feladatnak tartja, a  Bank mindent megtesz a fertőzésveszély elhárítása érdekében.

image

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Rövidesen forgalomba kerülnek a korszerűbb alapanyagú 100 forintosok

2020. második negyedévében kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék. A jelenleg használt 100 forintosokkal továbbra is lehet majd fizetni.

Ügyféltájékoztató Azonnali Fizetési Rendszer

Az Azonnali fizetési rendszer (AFR) indulásának időpontja a Magyar Nemzeti Bank 23/2019 (VI.5.) MNB rendelete alapján 2020. március 2. Az AFR bevezetésével a világ számos országához hasonlóan a magyar pénzügyi rendszerben is alkalmazhatóak lesznek az elmúlt években már elérhetővé vált modern kommunikációs csatornák.

OBA tájékoztató betéteseknek

Maci Kórház - Sopron 2019

Soproni Fiókunk kollektívája felhívással fordult a Bank összes dolgozójához, annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több plüss állatot gyűjtsünk össze és továbbítsuk a „Maci Kórház - Sopron 2019" program részére.

image

Tájékoztató!

BANKSZÜNNAP 2019. november 22. (péntek)

ÚJ fiók nyitása Sopronban!

A Polgári Bank Zrt. exkluzív környezetben az ügyfelek bankolási szokásainak megfelelő és kényelmüket valamint rugalmas ügyfélkiszolgálást biztosító fiók nyitása mellett döntött Sopronban!

image

EXIM díjátadó gála 2018

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) intézménypárosa Budapesten rendezte meg az EXIM AWARDS díjátadó gáláját, ahol a 2017-es évben elért eredmények alapján a leggyorsabban bővülő hitelintézeti partner a Polgári Bank Zrt. lett, a díjat Béke Lászlóné elnök-ügyvezető vette át.

image

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF327.95330.59333.23
EUR348.54351.35354.16
USD310.24312.74315.24
GBP386.71389.83392.95
DKK46.7747.1547.53
CZK13.1013.2113.32
NOK32.5332.7933.05
PLN78.1378.7679.39
SEK33.2833.5533.82

Frissítve: 2020.07.03 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF320.67330.59340.51
EUR342.57351.35360.13
USD304.92312.74320.56
GBP378.14389.83401.52

Frissítve: 2020.07.03 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF326.31330.59334.90
EUR346.80351.35355.93

Frissítve: 2020.07.03 verzió: 1

Adó-visszatérítési támogatás

image

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. image

 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet és a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

1. Adó-visszatérítési támogatást igényelhet 2020. január 01. napjától kizárólag preferált kistelepülésen az alábbi célokra:

 • új lakás építése
  • a legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
  • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.
   (Adó-visszatérítési támogatás telekvásárlásra csak az építési bekerülési költséggel együtt igényelhető, építés hiányában kizárólag telek vásárlására nem igényelhető támogatás.)
 • használt lakás vásárlása, valamint egyidejű bővítése és/vagy korszerűsítése,
 • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén.

A támogatás igényelhető továbbá használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

2. Általános feltételek:

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal 2018. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez/bővítéséhez/korszerűsítéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igénylő az építési/bővítési/korszerűsítési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Az adó-visszatérítési támogatás a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési/bővítési/korszerűsítési költségvetésből a kérelem benyújtásakor még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

3. Személyi feltételek:

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 • OEP igazolás:

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított [1] kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

  • Tbj. 5. §-a szerinti jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
  • középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokkal vagy
  • magyar állampolgárságú
  • magyar állampolgárságú igénylő és kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

A biztosítotti jogviszony fennállását a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatala által a kérelem befogadását megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi kiállított igazolással (OEP igazolás) kell igazolni. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalához kell benyújtani.

A középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat okirattal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolni.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és hiteles fordításával kell igazolni.

Amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, nem szükséges az OEP igazolás, helyette a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának ápolási díjat megállapító végleges határozatát kell bemutatnia.

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik, ebben az esetben a társadalombiztosítási jogviszony igazolásától el kell tekinteni. Az ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat Hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

2018. március 15-től a munkavállalás vagy tanulás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony igazolása mellett lehetőség nyílik az adó-visszatérítési támogatás igénylésére, amennyiben az igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

 • NAV igazolás:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőknek szerepelniük kell a köztartozásmentes adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozásuk.

 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről:

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az Adó-visszatérítési támogatás igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

A nem magyar állampolgár részére a támogatás a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában az igénylőket a járási hivatal, a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

4. Tárgyi feltételek:

A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

a) Meglevő lakástulajdon:

A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A lakásban csak a támogatott személy(ek) szerezhet(nek) tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn,, az elfogadható.

c) Számlabenyújtási kötelezettség:

A hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A min 70%-os számla bemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 %-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Új lakás építése, meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 2018. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla [2] fogadható csak el.

d) Lakásbiztosítás:

A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

5.  Az adó visszatérítési támogatás igénylésének további feltételei:

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatással érintett lakásban – az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követő 10 évig– életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom

Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

6. Milyen devizanemben érhető el?

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

7. A támogatás folyósítása:

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét – a folyósítási feltételek teljesítése esetén - az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára, míg az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

8. További támogatási formák:

Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás mellett:

9. Induló díjak: [3]

A díjak mértéke a támogatás összegétől függően eltérő lehet.

A Hitelintézet által felszámított díjak mértékét az aktuális hirdetmény tartalmazza és azt a Hitelintézet jogosult megváltoztatni.

A támogatás igénylésekor felmerülő Banki induló díjak a kérelem benyújtásakor esedékesek.

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft [4],
 • Értékbecslési díj/helyszíni szemle díja: hirdetményben foglalt ingatlan értékbecslési díjtáblázat szerint
 • Tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft/ingatlan [5]
 • Térképmásolat díja (családi ház, ikerház, sorház esetén): 3.000 Ft/ingatlan

10. További tájékoztatás:

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Polgári Bank munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.polgaribank.hu honlapot.

A hirdetésben szereplő adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


[1] a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint
[2] Az építési telek ÁFA tartalmára vonatkozóan ez a feltétel nem vizsgálandó.
[3] A tájékoztató készítésének időpontjában.
[4] Ugyanazon hitelintézetnél az adó-visszatérítési támogatással egyidejűleg benyújtott CSOK kérelem esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.
[5] Takarnet rendszerből történő lekérés esetén, de egy alkalommal díjmentes.

Termékismertetők:

 • Ügyféltájékoztató az Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legfeljebb 2 gyerek után NGM letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legalább 3 gyerek után NGM letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok:

 • Adó-visszatérítési támogatás igénylés és nyilatkozatok letöltés
 • Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok listája letöltés

Forgalmazó fiókok:

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex