Hírek, aktualitások

Ügyféltájékoztató fiókbezárásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgári Bank Zrt. 2018. május 31. napjával a Hajdúdorogi fiókjában megszünteti tevékenységét.

Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük!

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Csatári Antal "Hajdúböszörmény Gazdaságáért" emlékérmet kapott

A Képviselő-testület „Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérmet adományozott a Hajdúböszörményi Fiókvezető kollégánk, Csatári Antal részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel és szakmai felkészültséggel végzett eredményes tevékenységéért.

image

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF281.03283.30285.57
EUR323.64326.25328.86
USD278.29280.53282.77
GBP369.67372.65375.63
DKK43.1043.4543.80
CZK12.5012.6012.70
NOK34.3734.6534.93
PLN74.8575.4576.05
SEK31.4031.6531.90

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF274.80283.30291.80
EUR318.09326.25334.41
USD273.52280.53287.54
GBP361.47372.65383.83

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF279.62283.30287.00
EUR322.02326.25330.50

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Polgári Bank Kiváltó Kölcsön

image

A kölcsön célja

A Polgári Bank Zrt. meglévő és új ügyfeleinek egyaránt egyedi és színvonalas megoldásokkal kíván segítséget nyújtani a Banknál, vagy más pénzügyi intézménynél fennálló, ingatlanon alapított jelzáloggal fedezett, fogyasztóval kötött, forintra átváltott deviza alapú kölcsönügyletek kiváltásának finanszírozásához, biztosítva ezáltal az ügyfelek részére biztonságos és kiszámítható törlesztési környezet megteremtését.

A kölcsön jellemzői

 • A kölcsön összege: minimum: 500.000.- Ft, maximum: 30.000.000.- Ft
 • A kölcsön futamideje: minimum: 1 év, maximum: 20 év
 • A kölcsön devizaneme: HUF
 • Kamatozás: A kölcsön kamata referencia kamathoz kötött, referenciakamat+ kamatfelár

Referenciakamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 1,89%) – naptári negyedévhez igazítottan

Kamatfelár: lakáscélú hiteleknél 2,85%-3,50% (THM mértéke: 5,72%)
                        szabad felhasználású hiteleknél 3,85%-4,50% (THM mértéke: 6,79%)
A Polgári Bank Zrt a referencia-kamatláb mértékét a 3 havi BUBOR futamidejének megfelelő időközönként – naptári negyedévenként – a negyedévet követő első napot, mint  fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja.

- Kamatfelár: az első kamatfelár-kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás napján aktuális naptári negyedév utolsó naptári napjától számított 60. hónap utolsó naptári napjáig tart. Az ezt követő kamatfelár-kamatperiódusok kezdete az előző kamatfelár-kamatperiódus utolsó napját követő nap, utolsó napja az előző kamatfelár-kamatperiódust követő 60. naptári hónap utolsó naptári napja. Az utolsó kamatfelár-kamatperiódus utolsó napja a kölcsön lejáratának napja.

- Az 5 évet meghaladó futamidejű hitel esetén 5 éves kamatperiódusokban rögzített a kamatfelár. A kamatfelár az MNB által közzétett H1F5 kamatfelár-változási mutató mértékével - hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal változhat.

- A Bank a konstrukcióra „Hűség” szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezményt nyújt. Amennyiben jövedelmét folyamatosan bankunkhoz utalja és legalább két csoportos beszedési megbízás megadása mellett, az ingatlan biztosítási termékünket is igénybe veszi akár 0.65 bp kamatkedvezményben is részesülhet.

 • Kezelési költség: 0%
 • Hitelbírálati díj:  0%
 • Folyósítási jutalék: 0%
 • Az ügyfél felé nem kerülnek felszámításra az alábbi díjtételek:
  - tulajdoni lap(ok) lekérésének költsége egy ingatlanra vonatkozóan,
  - a jelzálogbejegyzés díja.
 • Az ügyfél felé a kölcsön folyósítása esetén a Bank visszatéríti:
  - az értékbecslés díját egy ingatlanra vonatkozóan,
  - a közjegyzői okiratba foglalás díját.

Hűségszolgáltatás keretében igényelhető kedvezmények

A futamidő első hónapjától a kölcsöntermék standard kamatfelárából a Hűség szolgáltatás mértékének megállapítása szempontjából releváns és az ügyfél által vállalt feltételek szerinti kamatfelár kedvezményekben részesülhet az ügyfél:

 • 0,35% Kamatkedvezmény amennyiben Polgári Bank számlacsomaggal rendelkezik és a kölcsönügyletben szereplőügyfelek közül legalább egy jövedelem jóváírást érkeztet a számlára a kölcsön futamideje alatt.
 • 0,15% Polgári Banknál megkötött Signal Biztosításhoz kapcsolódó kamatkedvezmény.
 • 0,15% Kamatkedvezmény 2 db csoportos beszedési megbízás megadása esetén a Polgári Bank-os számlára afolyósítást követő 45 napon belül.

A kölcsön igénylésének általános feltételei és biztosítéka

 • A kiváltandó kölcsönszerződést a Bank vagy másik pénzintézet a kölcsön folyósításáig nem mondta fel.
 • Az adósnak nincs lejárt tartozása, és a kölcsön futamideje alatt, egyszer sem rendelkezett 90 napot meghaladó késedelemmel.
 • A kölcsönt igényelhetik, nagykorú, cselekvőképes, fizetőképességet biztosító jövedelemmel és befogadható fedezeti ingatlannal, illetve harmadik, magánszemély által felkínált ingatlanfedezettel rendelkező devizabelföldi természetes személyek.
 • Legalább 6 hónapja folyamatos (jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónapos) határozatlan idejű főállású munkaviszonnyal rendelkezik, vagy nyugdíjas.
 • Az adós és adóstárs(ak) vezetékes, vagy mobil telefonnal rendelkeznek.
 • Amennyiben a kért kölcsön futamideje alatt az adós betölti a 70. életévét, lehetőség van további biztosíték bevonására. További biztosíték lehet a kölcsön futamidejére és összegére szóló hitelfedezeti életbiztosítás megkötése vagy egy olyan adóstárs bevonása, aki a futamidő végéig a 70. életévét nem tölti be.
 • A kölcsön ingatlanfedezete csak a Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes, alapesetben per-,teher-, és igénymentes ingatlan lehet, melyen a kiváltandó kölcsönhöz kapcsolódó zálogjog a kölcsönigénylés benyújtásának időpontjában még szerepelhet a tulajdoni lapon.
 • Az igénylőknek hozzá kell járulniuk a Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt adataik lekérdezéséhez, amelyben nem szerepelhetnek negatív tartalmú információval.

Amennyiben a kiváltásra kerülő hitelügyletbe bevont kötelezettek (adósok, adóstársak) hitelkapacitása vagy a fedezet nem elegendő a kiváltó kölcsönhöz, úgy új kötelezett (adós, adóstárs, készfizető kezes) és kiegészítő ingatlan bevonására kerülhet sor.

A kölcsön folyósításának általános feltételei

 • Egy összegben közvetlenül a kiváltandó hitelszámlára.
 • Érvényesen aláírt kölcsön-és zálogszerződés, valamint - amennyiben van - egyéb biztosítéki szerződés (készfizető kezesség)
 • A kölcsönszerződés egyoldalú tartozáselismerő (közjegyzői) okiratba foglalása 5 millió Ft feletti hitel esetében.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Polgári Bank Zrt. javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanra a kölcsön futamidejére a biztosító által ajánlott összegről szóló - minimuma kölcsönösszeget és 1 éves járulékait elérő összegű- legalább elemi károkra kiterjedő vagyonbiztosítást kell kötni. A vagyonbiztosítási szerződés zálogjogi záradékában a Polgári Bank Zrt-t zálogjogosulti minőségben kell feltüntetni.
 • A kiváltandó kölcsön aktuális fennálló tartozásának igazolása.
 • A Polgári Bank Zrt.-nél vezetett lakossági folyószámlára a jövedelem átutalásáról szóló igazolás becsatolása az ügyfél munkáltatója részéről.
 • A kölcsönszerződésben megjelölt egyéb folyósítási feltételek teljesítése.

Forgalmazó fiókok

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger

e-mail: hitelcsoport@polgaribank.hu • telefon 06/52/573-035.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.