Hírek, aktualitások

Ügyféltájékoztató fiókbezárásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgári Bank Zrt. 2018. május 31. napjával a Hajdúdorogi fiókjában megszünteti tevékenységét.

Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük!

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Csatári Antal "Hajdúböszörmény Gazdaságáért" emlékérmet kapott

A Képviselő-testület „Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérmet adományozott a Hajdúböszörményi Fiókvezető kollégánk, Csatári Antal részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel és szakmai felkészültséggel végzett eredményes tevékenységéért.

image

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF281.03283.30285.57
EUR323.64326.25328.86
USD278.29280.53282.77
GBP369.67372.65375.63
DKK43.1043.4543.80
CZK12.5012.6012.70
NOK34.3734.6534.93
PLN74.8575.4576.05
SEK31.4031.6531.90

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF274.80283.30291.80
EUR318.09326.25334.41
USD273.52280.53287.54
GBP361.47372.65383.83

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF279.62283.30287.00
EUR322.02326.25330.50

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön

image

A kölcsön célja

A Magyarország területén lévő:                                                            

 • új lakásvásárlás/építés,
 • használt lakás vásárlása, korszerűsítése,
 • lakóház bővítése,

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez.

A kölcsön jellemzői

 • A kölcsön összeg minimuma: 1.000.000.- Ft
 • A kölcsönösszeg maximuma: 341/2011 (XII.29.) Korm. rendelet szerint: Új lakásvásárlás/építés esetén: 15.000.000.- Ft, Használt lakásvásárlás, korszerűsítés vagy bővítés esetén: 10.000.000.- Ft, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez: 6.000.000.- Ft. Amely függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelme viszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.
 • A kölcsön futamideje: minimum: 60 hónap, maximum: 240 hónap
 • A kölcsön devizaneme: HUF
 • Kölcsön ügyleti kamata: Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.
  Referencia kamat az állami támogatással érintett időszakban (1-5 évig): A kölcsön törlesztése során felszámított referencia kamat éves mértéke – a kamattámogatással érintett időszakban – azonos az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy-aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának mértékével.
  Kamatfelár az állami támogatással érintett időszakban (1-5 évig): ÉVI FIX
  Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós a teljes ügyleti kamatot fizeti.
 • Kölcsön ügyleti kamata:
  Referencia kamat a 61. hónaptól:
  Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. Kamatfelár periódus a 61. hónaptól: A 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén 3 éves kamatperiódusokban rögzített a kamatfelár. A kamatfelár az MNB által közzétett H1F3 kamatfelár-változási mutató mértékével - hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal- változhat. Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából eredően, azzal azonos mértékben változik.
 • THM (Teljes hiteldíj mutató):
  Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről" szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.
 • A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:
  A THM számításának képlete:
  image
  (Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m’ az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t1=0, SI: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke)
 • Reprezentatív példa:

  THM értéke: 3,12% - 3,27% (a helyszíni szemle díjától függően)

  Amennyiben a hitelt nyújtó Polgári Banknál 5.000.000 forint összegű Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön 240 hónapos futamidőre igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat évi: 2,902%; (változó kamat), hitelbírálati díj: 25.000 Ft, (a szerződött összeg százalékában); az értékbecslés díja: 0 Ft; az ingatlan-nyilvántartás eljárás díja: 0 Ft; 2 pld. tulajdoni lap díja: 0 Ft;  futamidő alatt a kölcsönhöz kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó, nem kedvezményes számlavezetési díjával számolva); futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja: 46.320.- Ft: (193.- Ft/hó. 27.602.- Ft minden hó 22-én esedékes törlesztő részlet esetén, a forgalmi jutalék 0,011%, min. 110 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max 6.000.- Ft) lakásépítési kölcsön esetén 2 alkalommal helyszíni szemle díja: 31 000 Ft /alkalom (amely az ÁFÁ-t is tartalmazza)

  THM: 3,12% esetén a kölcsön teljes díja 1.695.654.- Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6.695.654.- Ft, törlesztőrészlet összege: 27.602.- Ft/hó, törlesztőrészletek száma: 240

  THM: 3,23% esetén a kölcsön teljes díja 1.757.654.- Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6.754.654.- Ft, törlesztőrészlet összege: 27.602.- Ft/hó Ft/hó, törlesztőrészletek száma: 240

  A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.
 • Kezelési költség: 0%

 • Hitelbírálati díj: 0,5%

 • Folyósítási jutalék: 0%

 • Előtörlesztési díj: 0%

image

Termékismertetők

 • Polgári Bank Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön termékismertető letöltés
 • Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről letöltés
 • Használt lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról 2017.01.01. letöltés
 • Lakás bővítéshez igényelhető állami támogatásokról 2017.01.01. letöltés
 • Lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról legalább három gyermek után támogatást igénylők részére 2017.01.01. letöltés
 • Lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére 2017.01.01. letöltés
 • Lakáskorszerűsítéshez igényelhető állami támogatásokról 2017.01.01. letöltés
 • Új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról legalább három gyermek után támogatást igénylők részére 2017.01.01. letöltés
 • Új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatasokról legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére 2017.01.01. letöltés

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

 • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól letöltés

 Igényléshez szükséges nyomtatványok

 • Dokumentum lista az Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön igényléshez letöltés
 • Kölcsönigénylő otthonteremtési kamattámogatással nyújtott kölcsönhöz letöltés
 • Munkaltatói jövedelemigazolás letöltés
 • Nyilatkozat letöltés

Szerződésminták

 • ÁSZF fogyasztók kölcsönügyleteihez letöltés
 • Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsönszerződés letöltés

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex

Forgalmazó fiókok

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.