Hírek, aktualitások

Ügyféltájékoztató fiókbezárásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgári Bank Zrt. 2018. május 31. napjával a Hajdúdorogi fiókjában megszünteti tevékenységét.

Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük!

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Csatári Antal "Hajdúböszörmény Gazdaságáért" emlékérmet kapott

A Képviselő-testület „Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérmet adományozott a Hajdúböszörményi Fiókvezető kollégánk, Csatári Antal részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel és szakmai felkészültséggel végzett eredményes tevékenységéért.

image

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF281.03283.30285.57
EUR323.64326.25328.86
USD278.29280.53282.77
GBP369.67372.65375.63
DKK43.1043.4543.80
CZK12.5012.6012.70
NOK34.3734.6534.93
PLN74.8575.4576.05
SEK31.4031.6531.90

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF274.80283.30291.80
EUR318.09326.25334.41
USD273.52280.53287.54
GBP361.47372.65383.83

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF279.62283.30287.00
EUR322.02326.25330.50

Frissítve: 2018.06.22 verzió: 1

MNB NHP 2. szakasz forgóeszköz kölcsön

image

A hitel célja

Az MNB által biztosított Növekedési Hitelprogram keretében a hiteligénylők forgóeszköz finanszírozása.

A termék típusa

Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott forgóeszköz finanszírozás.

Hitelfelvevők köre:

KKV (KKV alatt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő vállalkozások értendők), ideértve az egyéni vállalkozókat is.

A hitelezhetőség minimális feltételei:

 • a 2012. évi gazdálkodási adatok alapján elvégzett minősítés szerint A, B, illetőleg legfeljebb C ügyfél-minősítési kategória,
 • a saját tőke nem lehet negatív, vagy a jegyzett tőke értéke alatti,
 • rendezett cégnyilvántartási és jogi státusz,
 • köztartozás-mentesség igazolása (NAV, helyi-adók),
 • rendezett, élő késedelmet nem mutató KHR státusz,
 • fennálló Tksz hitelkapcsolat esetén az igénylőnek az elmúlt két naptári évben nem volt 90 napot meghaladó fizetési késedelme,
 • 2013. aktuális adatokat tartalmazó főkönyvi kivonat, vevő-szállító analitika csatolása,
 • valós, folyamatos árbevétel dokumentálása, vállalkozói szerződések megléte,
 • a hitelező által meghatározott fedezettség biztosítása,
 • előírt számlaforgalom vállalása, naptári évenként minimum az árbevétel 50–70%-áig,
 • az igénylő kölcsön-nyújtónál fennálló egyéb hitelei esedékessé vált költség-, kamat- és tőkefizetési kötelezettségeinek rendezettsége.

Hitelezésből kizártak köre:

 • akit az elmúlt 3 évben előző ügyletei során a Takarékszövetkezet „rossz” ill. „kétes” minősítésűnek tartott, illetve akinek kockázatvállalási ügyletét a Takarékszövetkezet felmondta,
 • aki (amely) saját ügylet kapcsán élő vagy kettő éven belül rendezett, KHR státuszban szerepel,
 • amely vállalkozás ellen csőd, felszámolási illetve végelszámolási eljárás megindítása közzétételre került, kivéve a felszámolás során veszteség-minimalizálási céllal vállalt kockázatot, valamint a felszámoló által a felszámolás alatt álló vállalkozás működtetése céljából igényelt hitelt,
 • aki ellen bizonyítottan peres eljárás van folyamatban, és az ügyfél a dokumentumok és az elsőfokú ítélet alapján vesztésre áll, kivéve az ezen ügyfeleknek veszteségminimalizálási céllal nyújtott hiteleket.
 • akinek/amelynek üzleti hírneve rossz, üzleti kapcsolatrendszere nem megbízható ügyfélkörhöz kötődik,
 • amelynek ügyvezetéséről, illetve tulajdonosi köréről megbízható információ a Cégbíróságon vagy azon kívül nem szerezhető be,
 • akinek/amelynek információs adatszolgáltatása, együttműködési készsége kifogásolható,
 • aki/amely lényeges információt hallgat el,
 • akinek/amelynek tevékenysége közerkölcsbe ütközik,
 • akinek/amelynek a vállalkozás tényleges tevékenysége nem a kérelemben megjelölt gazdasági tevékenység,
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn.

A hitel felhasználásának célja

 • forgóeszköz finanszírozás,
 • az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása.

Az I. pillér keretében kapott kölcsön kizárólag beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, EU-s támogatás önrészéhez és előfinanszírozásához, illetve az eredetileg ilyen célra folyósított KKV kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására használható fel a program bonyolítására kiadott terméktájékoztatóban rögzítettek szerint.

Forgóeszköz-finanszírozási kölcsönök alatt az MNB az NHP 2. szakaszának alkalmazásában az Szmt. 28.  § (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) szerint meghatározott, nem lejárt vevőkövetelések finanszírozására nyújtott hiteleket kell érteni. A program keretében nyújtott forgóeszköz-finanszírozási kölcsön futamideje az első részlet folyósításától számított legfeljebb 1 év lehet, és a futamidő alatt végig teljesülnie kell az itt előírt feltételeknek.

A hitel hitelcélnak megfelelően történő felhasználását számlákkal vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatásával ill. másolatának benyújtásával szükséges igazolni.

EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására nyújtott hitelek alatt az MNB a jelen program alkalmazásában az Európai Uniós Támogatási programok támogatás előfinanszírozására és társfinanszírozására nyújtott hiteleket érti.

Hitel összege:

3 millió Ft-tól legfeljebb 100 millió Ft-ig.

Hitel pénzneme:

HUF

Hitel kondíciói:

Kamat

Maximum 2,5 %

Futamidő:

Legfeljebb 12 hónap.

Törlesztés:

A futamidő alatt havonta, negyedévente, félévente vagy évente a tőke tekintetében ütemezetten, a hitel engedélyezésekor meghatározottak szerint.

Kamat és kezelési költség esetében a törlesztés havonta vagy naptári negyedévente történik.

Biztosítékok:

Szokásos bankári biztosítéki kör. (ingatlan, ingóság, intézményi garancia, árbevétel engedményezés, stb.)

Egyéb feltétel: Ezen ügyletek kockázatvállalása során a 60 hónapot meghaladó lejárati idejű ügyletek esetében csak indokolt esetben lehet eltekinteni a külső garanciavállaló intézmény kezességvállalásának alkalmazásától. A fedezet megkívánt mértéke az ügyfél-, illetve partnerminősítés függvényében kerül meghatározásra.