Hírek, aktualitások

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

2018. január 02. BANKSZÜNNAP

A Polgári Bank Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2018. január 02. (kedd) napján könyvelési és pénztári BANKSZÜNNAPOT tart.

2017. december 28. BANKSZÜNNAP

A Polgári Bank Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2017. december 28. napján könyvelési és pénztári BANKSZÜNNAPOT tart.

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Csatári Antal "Hajdúböszörmény Gazdaságáért" emlékérmet kapott

A Képviselő-testület „Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérmet adományozott a Hajdúböszörményi Fiókvezető kollégánk, Csatári Antal részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel és szakmai felkészültséggel végzett eredményes tevékenységéért.

image

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF260.79262.89264.99
EUR306.78309.25311.72
USD251.04253.06255.08
GBP348.03350.84353.65
DKK41.2241.5541.88
CZK12.0812.1812.28
NOK31.9332.1932.45
PLN73.5474.1374.72
SEK31.2031.4531.70

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF255.00262.89270.78
EUR301.52309.25316.98
USD246.73253.06259.39
GBP340.31350.84361.37

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF259.49262.89266.31
EUR305.25309.25313.28

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

CSOK használt lakás vásárlására, bővítésére


image

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. image

A kedvezmény célja:

A Családok Otthonteremtési Kedvezmény nyújtását a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) kormányrendet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A kedvezménnyel érintett lakáscél meghatározása:

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye igényelhető

 • használt lakás vásárlásához (vételár megfizetéséhez),
 • meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez (bekerülési költség megfizetéséhez), továbbá
 • új lakás vásárlásához
 • építéshez azzal, hogy a támogatás eljárási szabályaira, a folyósításra, a felhasználás ellenőrzésére, a visszafizetési kötelezettségekre vonatkozóan az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szabályai vonatkoznak.

A kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételek:

 • A Családok Otthonteremtési Kedvezménye igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
 • vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermeke, vagy gyámsága alatt álló eltartottja után, vagy
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősülA kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül:

 • a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

        - a 25. életévét még nem töltötte be vagy
        - a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A kedvezmény mértéke:

Eltartott gyermekek számától (meglévő és vállalt) függően:

 • egy gyermek esetén: 600.000.- Ft
 • két gyermek esetén: 1.430.000.- Ft
 • három gyermek esetén: 2.200.000.- Ft
 • négy vagy több gyermek esetén: 2.750.000.- Ft
 • A kedvezmény összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe vissza nem térítendő állami támogatást - figyelembe kell venni. Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető támogatás különbözete igényelhető.
 • Élettársak esetén az eltartott gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni a Korm. rendelet ide vonatkozó szabályait.

A kedvezmény igénylésének személyi feltételei:

 • A Családok Otthonteremtési Kedvezményét igényelhetik magyar állampolgár illetve a Korm. rendelet 12.§-ban megjelölt természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét - vállalt gyermekeik után.
 • Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • Az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg vagy amennyiben megállapította, az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylő (büntetőjogi felelőssége tudatában) magánokiratban nyilatkozik, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.

A kedvezmény általános igénylési feltételei:

 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.
 • Az igénylőnek, kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - bejelentett minimum 180 napja fennálló (legfeljebb 30 napos megszakítással), folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik (a Korm. rendeletben meghatározottak szerint külföldön isteljesíthető).
 • A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete (valamennyi meglévő és vállalt gyermeket figyelembe véve) el kell érje: (Bővítés esetén a lakás hasznos alapterülete alatt a lakás bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterületét kell érteni):
  • egy gyermek esetén: 40 m2
  • két gyermek esetén: 50 m2
  • három gyermek esetén: 60 m2
  • négy vagy több gyermek esetén: 70 m2
 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - ha lakástulajdona haszonélvezeti joggal terhelt.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az előző bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásbővítés esetén az igénylőnek a kedvezmény céljaként megjelölt ingatlanban legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában az elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig (10 év)
  • haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terheli,
  • ezen időtartam idejére a lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre vonatkozóan a kedvezmény nyújtása történt. A lakóhely létesítését - lakás vásárlása esetén a folyósítástól, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 30 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban - vásárlás esetén a folyósítástól, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított – 10 évig – meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig életvitelszerűen kíván tartózkodni.
 • A Családok Otthonteremtési Kedvezménye akkor igényelhető, ha az igénylő a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a kedvezmény igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárával,
  • az értékesített lakást terhelő és az e pont szerinti eladási árból visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
  • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön e pont szerinti eladási árból törlesztett összegével,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyazonosító és adóazonosító jel), valamint a kedvezményre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal), Kincstár, valamint az államiadóhatóság részére.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a Családok Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse.
 • A hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Ha a lakás vásárlásához vagy bővítéséhez kölcsönt is igényel, akkor a családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, ha a bank hitelképesnek minősíti az igénylőt a kölcsön felvételéhez.

A kedvezmény további igénylési feltételei használt lakás vásárlása esetén:

 • A Családok Otthonteremtési Kedvezmény iránti kérelem a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül benyújtásra kerül.
 • Az igénylő kijelenti, hogy az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Az igénylő vállalja, hogy lakás vásárlása esetén lakáscsere esetén vételár-különbözet - legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • A lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot.
 • A lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A kedvezmény további igénylési feltételei lakás bővítése esetén:

 • A bővítési célú kedvezményt a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni.
 • A családi otthonteremtési kedvezményével olyan bővítés finanszírozható - meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakításának kivételével - ahol a kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete legalább egy lakószobával (min. 12 m2) nő.
 • A hitelintézet a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetést elfogadja.
 • A bővített lakás hasznos alapterülete eléri a gyermekek számától függő hasznos alapterület alsó határát.
 • A Családi Otthonteremtési Kedvezménye nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.
 • A bővíteni kívánt lakás – lakcímkártyával igazoltan - már a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a kedvezményre jogosult.
 • Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit. A számlabemutatási kötelezettség teljesítése során bővítés esetén kizárólag a kérelem benyújtását követően kiállított olyan számla fogadható el, amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy azt az állami adóhatóság igazolja.
 • Az igénylő tudomásul veszi, hogy ha lakás bővítése során az azonos számlakibocsátó által kiállított számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést - a folyósítást megelőzően – bemutatja.
 • Az igénylő kijelenti az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.

A Családok Otthonteremtési Kedvezményének folyósítása:

A kedvezmény folyósítása:

 • bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan,
 • lakás vásárlása esetén egy összegben történik.

A kedvezmény folyósításának általános feltételei:

 • A Családok Otthonteremtési Kedvezmény nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése és annak igazolása.
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás bővítésére már felhasználta.
 • A hitelintézet bővítés esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a helyszínen, valamint számlabemutatással ellenőrizte az adott készültségi fok teljesítését.
 • Bővítés esetén a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő
  • a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, amely csökkenthető - Bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolt bekerülési költség 20%-ig.
  • A kedvezmény utolsó részletének folyósítási feltétele bővítés esetén: - a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása, nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatása,
 • Ha az igénylő lakáscélját a saját erőn és a kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a kedvezményt illetve a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezményének folyósítását megelőzően történik.
 • A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára lakásbiztosítással kell rendelkeznie a támogatott személynek.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom:

 A Családok Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételével

 • vásárolt használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, vagy
 • bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy
 • építési engedély köteles bővítés esetén - használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • Utólagos családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 10 éves időszakot az utólagos kedvezmény nyújtásáról szóló szerződés megkötésénekidőpontjától kell számítani.

Díjak/költségek: A díjak/költségek a tájékoztató készítésének időpontjában érvényes feltételek szerint kerültek feltüntetésre. A díj/költség mértéke a kedvezmény összegétől függően eltérő lehet. A díjak/költségek mértékét a bank jogosult megváltoztatni. További részletes információkat a mindenkor hatályos „Aktív üzletági Hírdetmény” című hirdetmény tartalmazza.

A Családok Otthonteremtési Kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor felmerülő díjak/költségek, melyek megfizetése nem függ a bírálat eredményétől:
Bírálati díj: A kedvezmény iránti kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a kérelem beadásakor lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza. Mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában: a kedvezmény összegének 1,5 %-a, de legfeljebb 30.000 Ft.

Helyszíni szemle díja: A kedvezmény iránti kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a kérelem beadásakor lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza.

Egyéb a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő díjak/költségek:

Helyszíni szemle díja a készültségi fok meghatározásához részfolyósítás esetén, alkalmanként fizetendő. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza.

A befogadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról és az elbírálás esetleges meghosszabbodására vonatkozó feltételekről Polgári Bank Zrt. fiókjaiban érdeklődhet.

Tájékoztatjuk, hogy ha a hitelintézet a kedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmét elutasítja, az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult a Családok Otthonteremtési Kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérni a Kormányhivataltól.

További tájékoztatás: A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően változhatnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Polgári Bank Zrt. fiókjaiban vagy honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből.

Termékismertetők

 • Polgári Bank CSOK használt lakás vásárlásra, bővítésre termékismertető letöltés
 • Használt lakás VÁSÁRLÁSHOZ igényelhető állami támogatásról 2017.01.01.letöltés
 • Lakás BŐVÍTÉSÉHEZ igényelhető állami támogatásról 2017.01.01. letöltés

 Igényléshez szükséges nyomtatványok

 • 1 mell CSOK Adóvisszatéritési támogatás igénylés letöltés
 • 2.a mell. CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok listája letöltés

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex